Home
Contact
 
 
 
 
 
 
Home » About Us » Ward Profile » Ward No. 8
 
Ward No. 8
 
Councilor
»  
 
Area, Locality & Para
» Matangani Hazra Road
» Bivekanda Pally
» 6no, Mahajati Nagar Colony
» Tentul Tala
» Nirenjan Sen Pally
» Aminia Busty
» Panja Villa
» Agarpara Rail Busty
 
School/Educational Center
» Sishu Vidyapith (North Station Road) (Govt.)
» Babu Lal Rajgharia (Nil Gung Road) (Govt.)
» Vivekananda Vidyamandir (Private )
» Subhas Vidyamandir (Private)
» Babulal Raj Gharia Junior School (Private)
 
ICDS Center (Anganwari)
» Matangini
» Panja Villa
» Mahajati Club (Madhya Pally)
» North Station Road, Vidya Niketan
 
» Health Center (Location) : Matangini Hazra Pally
» Total Holding : 2164
 
Slums List
» MATANGINI HAZRA PALLY
» VIDBEKANANDA PALLY
» 6NO MAHAJATI NAGAR COLONY
» TENTUL TALA
» NIRANJAN SEN PALLY
 
 
 
 
 
 
 
Home | Emergency | Tender | Services | Train Time Table | Contact Us